Prijaviti se mogu svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Učitelji predmetne nastave

HRVATSKI JEZIK
Sanja Joka
Tilda Raić-Ergović
Mirjana Šapina 
Sandra Vitković

ENGLESKI JEZIK
Gordana Bengez
Franka Stjepanjek
Ivana Klinčić Bartolić
Milana Sekulić

NJEMAČKI JEZIK
Mirjana Pažin
Ivana Klinčić Bartolić

GLAZBENA KULTURA
Armnando Filipi

LIKOVNA KULTURA
Nikolina Šimunović

MATEMATIKA
Višnja Matošević
Verica Savić
Luca Spetić

PRIRODA , KEMIJA, BIOLOGIJA
Vlatka Husetović
Đurđa Lugarić

FIZIKA
Luca Spetić

POVIJEST
Vlado Anić  
Zaviša Kačić-Alesić

ZEMLJOPIS
Vlado Anić  
Marija Fišter

TEHNIČKA KULTURA
Damir Piški
Domagoj Batur

TJELESNA KULTURA
Željko Ledinščak
Renata Radoš


INFORMATIKA
Zlatko Bobić


VJERONAUK
Irena Smeh-Ugarković
Sara Matić
Josipa Cingulin


UČENICI S POTEŠKOĆAMA
U PONAŠANJU (PSP)

Emir Kazaferović
Zorica Husinec
Petra Husinec Coha
Helena Androić

Školska godina 2020/21

S. Prije p. Poslije p.
1. 8.00-8.40 14.10-14.50
2. 8.50-9.30 14.55-15.35
3. 9.40-10.20 15.45-16.25
4. 10.25-11.05 16.35-17.15
5. 11.10-11.50 17.20-18.00
6. 11.55-12.35 18.05-18.45
7. 12.40-13.20  
8. 13.25-14.05  

hr/pocetna/prijavaRaspored ulaska u šk.

jpg Kalendar 2020/21

Obrasci

jpg Ispričnica roditelja

jpg Upis u drugu školu

jpg Upis u izbornu

jpg Ispis iz izborne

jpg Ispisnica iz OŠ

Office365

Profesori i učenici imaju pravo na besplatni Office365.

Upute za preuzimanje

Streljački klub "Kustošija"