Prijaviti se mogu svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.