Prijaviti se mogu svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Djelatnici

Uprava i stručna služba

Ravnatelj: Danica Rajković, Pedagog: Ana Vrsalović, zmajena:

Tajnik: Branka Bagarić, Računovodstvo: Nevena Periša

Knjižnica: Jasenka Matošević, Defektolog: Zorica Husinec

Predmatna nastava

HRVATSKI JEZIK
Sanja Joka
Tilda Raić-Ergović
Mirjana Šapina 
Sandra Vitković

ENGLESKI JEZIK
Gordana Bengez
Franka Stjepanjek
Ivana Klinčić Bartolić
Leila Horvat
Milana Sekulić

NJEMAČKI JEZIK
Mirjana Pažin
Ivana Klinčić Bartolić

GLAZBENA KULTURA
Armnando Filipi

LIKOVNA KULTURA
Nikolina Šimunović

MATEMATIKA
Višnja Matošević
Danijel Krizmanić
Verica Savić
Luca Spetić

PRIRODA , KEMIJA, BIOLOGIJA
Vlatka Husetović
Đurđa Lugarić

FIZIKA
Luca Spetić

POVIJEST
Vlado Anić  
Zaviša Kačić-Alesić
 

ZEMLJOPIS
Vlado Anić  
Marija Fišter

TEHNIČKA KULTURA
Damir Piški
Domagoj Batur

TJELESNA KULTURA
Željko Ledinščak
Renata Radoš
Dario Maravić


INFORMATIKA
Zlatko Bobić


VJERONAUK
Josipa Cingulin
Sara Matić
Irena Smeh-Ugarković

UČENICI S POTEŠKOĆAMA
U PONAŠANJU (PSP)

Emir Kazaferović
Petra Husinec Coha
Helena Androić

Razredna nastava

 • Jasminka Antolak Škrbo
 • Ivana Benčić
 • Snježana Berc
 • Dubravka Brletić
 • Nataša Cinkocki
 • Štefanija Cipriš
 • Jelena Čoga Jurić
 • Vesna Delišimunović
 • Dora Fazinić
 • Mirjana Herceg
 • Damir Horvat
 • Gordana Horvat Margetić
 • Željka Kljajić
 • Milena Kramer
 • Mirjana Krmpotić
 • Anđelka Kuprešak
 • Iva Oštrić
 • Jelena Perše
 • Ivana Šarić
 • Ružica Tretinjak
 • Danijela Vidas Levak
 • Marina Vukoja
 • Marijana Vunarić

Kuhinja

Glavni kuhar: Mario Perić
Pomoćne kuharice: Iva Matanić, Gordana Kraševac, Aleksandra Majdek

Tehnička služba

Domari: Damir Gluhak i Gordan Dobrinić

Spremačie: Marija Margalić, Katica Antoljak, Branka Pakrac, Snježana
Tišler, Željana Valjak, Vesna Milardović, Danijela Kosić i Celija Klarić.

Satnica i kalendar

S. Prije p. Poslije p.
1. 8.00-8.45 14.00-14.45
2. 8.55-9.40 14.50-15.35
3. 9.50-10.35 15.45-16.30
4. 10.40-11.25 16.40-17.25
5. 11.30-12.15 17.30-18.15
6. 12.20-13.05 18.20-19.05
7. 13.10-13.55  

jpg Kalendar 2018/19

Obrasci

jpg Ispričnica roditelja

jpg Upis u drugu školu

jpg Ispis iz izborne

jpg Ispisnica iz OŠ

Office365

Profesori i učenici imaju pravo na besplatni Office365.

Upute za preuzimanje