Prijaviti se mogu svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Djelatnici

Uprava i stručna služba

Ravnatelj: Danica Rajković, Pedagog: Ana Vrsalović (zamjena: Zvonimir Radić)

Tajnik: Branka Bagarić, Računovodstvo: Nevena Periša

Knjižnica: Jasenka Matošević, Kristina Nikić

Defektolog: Zorica Husinec

Predmatna nastava

HRVATSKI JEZIK
Sanja Joka
Tilda Raić-Ergović
Mirjana Šapina 
Sandra Vitković

ENGLESKI JEZIK
Gordana Bengez
Franka Stjepanjek
Ivana Klinčić Bartolić
Leila Horvat-Zec
Maja Koretić

NJEMAČKI JEZIK
Mirjana Pažin
Ivana Klinčić Bartolić
Maja Koretić

GLAZBENA KULTURA
Armanndo Filipi

LIKOVNA KULTURA
Nikolina Šimunović

MATEMATIKA
Višnja Matošević
Danijel Krizmanić
Verica Savić
Luca Spetić
Nikolina Svoboda Cvitković
(zanjena Filip Tušek)

PRIRODA , KEMIJA, BIOLOGIJA
Vlatka Husetović
Ema Maleničić

FIZIKA
Luca Spetić
Nikolina Svoboda Cvitković (zamjena 

Filip Tušek)

 

POVIJEST
Vlado Anić  
Zaviša Kačić-Alesić
 

ZEMLJOPIS
Vlado Anić  
Marija Fišter

TEHNIČKA KULTURA
Martina Madžarević Petričević

TJELESNA KULTURA
Renata Radoš
Nikica Vukić
Dario Maravić

INFORMATIKA
Zlatko Bobić
Danijel Krizmanić
Kristian Bagarić

VJERONAUK
Josipa Cingulin
Sara Matić
Irena Smeh-Ugarković (zamjena Iva Ileš)
Edina Bešić

UČENICI S POTEŠKOĆAMA
U PONAŠANJU (PSP)

Emir Kazaferović
Petra Husinec Coha
Lucija Bosnar
Dolores Bradić

 

 

Razredna nastava

 • Jasminka Antolak Škrbo
 • Ivana Benčić
 • Snježana Berc
 • Dubravka Brletić 
 • Nataša Cinkocki
 • Štefanija Cipriš
 • Jelena Čoga Jurić
 • Vesna Delišimunović
 • Dora Fazinić (zamjena Edita Kitner)
 • Mirjana Herceg
 • Damir Horvat
 • Gordana Horvat Margetić
 • Željka Kljajić
 • Milena Kramer
 • Mirjana Krmpotić
 • Anđelka Kuprešak
 • Iva Oštrić
 • Jelena Perše
 • Ivana Šarić (zamjena Matea Valetić)
 • Ružica Tretinjak
 • Danijela Vidas Levak (zamjena Ana Golenja)
 • Marina Vukoja
 • Marina Ančić

Kuhinja

Glavni kuhar: Mario Perić
Pomoćne kuharice: Iva Matanić, Gordana Kraševac

Tehnička služba

Domari: Damir Gluhak  i Gordan Dobrinić

Spremačie:  Katica Antoljak, Snježana
Tišler, Željana Valjak,  Danijela Kosić i Celija Klarić.

 

Martina Madžarević-Petričević

Školska godina 2020/21

S. Prije p. Poslije p.
1. 8.00-8.40 14.10-14.50
2. 8.50-9.30 14.55-15.35
3. 9.40-10.20 15.45-16.25
4. 10.25-11.05 16.35-17.15
5. 11.10-11.50 17.20-18.00
6. 11.55-12.35 18.05-18.45
7. 12.40-13.20  
8. 13.25-14.05  

hr/pocetna/prijavaRaspored ulaska u šk.

jpg Kalendar 2020/21

Obrasci

jpg Ispričnica roditelja

jpg Upis u drugu školu

jpg Upis u izbornu

jpg Ispis iz izborne

jpg Ispisnica iz OŠ

Office365

Profesori i učenici imaju pravo na besplatni Office365.

Upute za preuzimanje

Streljački klub "Kustošija"