Prijaviti se mogu svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Podsjetnik učenicima 8. razreda - UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Dragi osmaši,

danas počinju prijave obrazovnih programa na stranici upisi.hr. Podsjećamo vas još jednom da je 11.7. (18:00) roditeljski sastanak na koji dolazite zajedno s roditeljima i potpisujete prijavnice koje će škola isprintati; upisnice ćete sami isprintati i nositi u srednju školu u koju ćete se upisati. Na upis je potrebno odnijeti, uz osobne dokumente i ispravne svjedodžbe, sve potvrde kojima dokazujete dodatne bodove ili zdravstvene teškoće.

Učenici koji su zbog zdravstvenih teškoća dobili preporuku HZZ-a za nekoliko obrazovnih programa trebaju te programe opet prijaviti na kartici ''obrazovni programi''. 

Hodogram je dostupan i na sljedećem linku: https://www.upisi.hr/upisi/docs/Hodogram_redovni_ucenici.pdf

 

 

1. Početak prijava u sustav: 25.5.2018.

2. Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2018.

3. Početak prijava obrazovnih programa: 26.6.2018.

Napomena za prijavu obrazovnih programa: prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi predaju.

Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program obrazovanja.

4. Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 2.7.2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata: 3.7.-6.7.2018.

5. Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali
dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis): 26.6.2018.

6. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava
obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu: 25.5.- 26.6.2018.

7. Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i
podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis: 6.-7.7.2018.

8. Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete: 9.7.2018.

9. Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica: 10.7.2018.

ZAJEDNIČKI SASTANAK ZA UČENIKE I RODITELJE NA KOJEM ĆE DOBITI I POTPISATI PRIJAVNICE: 11.7. u 18:00 (obavezno dolaze i učenici kako bi potpisali prijavnice)!

10. Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a
ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu); Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice: 12.7.2018.

12. Objava konačnih ljestvica poretka: 13.7.2017.

13. Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja
srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička
svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava
za upis) u srednju školu
+ Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju
školu u koju se učenik upisao  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojojmrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole): 13.7.- 19.7.2018.

14. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2018.; Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2018

Satnica i kalendar

S. Prije p. Poslije p.
1. 8.00-8.45 14.00-14.45
2. 8.55-9.40 14.50-15.35
3. 9.50-10.35 15.45-16.30
4. 10.40-11.25 16.40-17.25
5. 11.30-12.15 17.30-18.15
6. 12.20-13.05 18.20-19.05
7. 13.10-13.55  

jpg Kalendar 2018/19

Obrasci

jpg Ispričnica roditelja

jpg Upis u drugu školu

jpg Ispis iz izborne

jpg Ispisnica iz OŠ

Office365

Profesori i učenici imaju pravo na besplatni Office365.

Upute za preuzimanje